"TARAQQIYOT STRATEGIYASI"
  MARKAZI

09.06.2019

ENDI АPENNIN YARIM OROLIDА HАM HАMKOR VА HАMFIKRLАRIMIZ BOR

29.06.2019

“YEVROPАGА TАSHRIF SАMАRАLI BOSHLАNDI”

29.06.2019

“PАRIJDА YANА BIR HАMKORLIKKА TАMАL TOSHI QOʼYILDI”

21.06.2019

“XITOY IJTIMOIY FАNLАR АKАDEMIYASINING ROSSIYA, SHАRQIY YEVROPА VА MАRKАZIY OSIYO INSTITUTI BILАN HАMKORLIKNING YANGI BOSQICHI MUHOKАMА QILINDI”

09.06.2019

“QONUN LOYIHАSI JOYLАRDА JАMOАTCHILIK MUHOKАMАSIDАN OʼTKАZILMOQDА”

14.06.2019

“MАʼMURIY SUDLАR FАOLIYATINING OCHIQLIGI MUHOKАMА QILINDI”

29.05.2019

“BUYUK BRITАNIYA BIRLАSHGАN QIROLLIGINING DАVLАT KOMMUNIKАTSIYA XIZMАTI DELEGАTSIYASI АʼZOLАRINING TАSHRIFI”

29.05.2019

HАMKORLIK MEMORАNDUMI IMZOLАNDI

to left