DEVELOPMENT STRATEGY
CENTER

Eldor Tulyakov

Executive Director

Shukhrat Irgashev

Head of Department (fifth track)

Rashidova Dilbar Sultanovna

Project Coordinator (first track)

Zohidjon Zarifov

Project Coordinator (second track)

Furkat Yunusov

Project Coordinator (third track)

Iskandar Kayumov

Project Coordinator (fifth track)

Sherzod Ata-Mirzaev

Head of the Project  Management Division

Ulugbek Kholbekov

Economist

Shavkat Alimbekov

Economist

Lyudmila Stayshyunayte

Editor, Strategy of Uzbekistan magazine

Anvar Sherov

Editor, Strategy of Uzbekistan magazine

Ravshan Babayev

Head Сoordinator

Azamat Fatkhullayev

Head Coordinator

Bakhrom Gafurjanov

Project Coordinator

Bakhtiyor Samugov

Head Coordinator

Abdulloh Makhmudov

Head Coordinatoor

Shakhnoza Umarova

Office Manager